เช่าเพื่อนออนไลน์ ที่ BKKChat.com

"ขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาเยี่ยมเยียนเว็บไซต์ของเรา นโนบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้คุณทราบคุณในเรื่องการที่เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ถูกจัดเก็บในเว็บไซต์แห่งนี้ กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนการใช้เว็บไซต์และส่งข้อมูลส่วนตัวใดๆของคุณให้ทางเว็บไซต์ โดยการใช้เว็บไซต์แห่งนี้ แสดงให้เห็นว่าคุณได้ยอมรับการปฏิบัติที่ได้ถูกกล่าวในนโยบายความเป็นส่วนตัวอันนี้ การปฏิบัติอาจจะถูกเปลี่ยนแปลง แต่ความเปลี่ยนแปลงใดๆนั้นจะถูกโพสต์ให้ทราบและจะรองรับกับกิจกรรมที่คุณกำลังดำเนินเป็นต้นไป และไม่นับเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตก่อนหน้านั้น ทางเราส่งเสริมให้คุณทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งเมื่อคุณเข้ามาเยี่ยมเยียนเว็บไซตแห่งนี้เพื่อเป็นการติดตามการเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวและให้แน่ใจว่าคุณนั้นได้เข้าใจว่าข้อมูลส่วนตัวใดๆของคุณที่ได้ให้เรามาจะถูกนำไปใช้อย่างไรบ้าง
หมายเหตุ: ข้อปฏิบัติของความเป็นส่วนตัวที่ตั้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวอันนี้นั้นใช้ได้สำหรับเว็บไซต์แห่งนี้เท่านั้น ถ้าคุณเชื่อมต่อออกไปเว็บไซต์อื่นๆ กรุณาอ่านและทำความเข้าใจกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆนั้นเอง
การเก็บข้อมูล
เราเก็บข้อมูลส่วนตัวที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ฯลฯ เมื่อถูกส่งยื่นโดยความสมัครใจจากผู้เยี่ยมชมของเรา ข้อมูลเหล่านี้ถูกใช้ได้เพียงคำขอเฉพาะของคุณ และใช้เพื่อการสมัครการบริการรายชื่อจดหมายของเรา นอกเสียจากคุณให้ความอนุญาตกับเราเพื่อใช้ข้อมูลในเรื่องอื่นๆ
คุ้กกี้/เทคโนโลยีการติดตาม
เว็บไซต์แห่งนี้อาจจะใช้คุ้กกี้และเทคโนโลยีการติดตามซึ่งขึ้นอยู่กับฟีตเจอร์ที่มี คุ้กกี้และเทคโนโลยีการติดตามนั้นเป็นประโยชน์ต่อการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น ชนิดของเบลาเซอร์และระบบปฏิบัติการ ติดตามจำนวนของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และทำความเข้าใจว่าผู้ใช้เว็บไซต์นั้นใช้เว็บไซต์แห่ฃนี้อย่างไรบ้าง คุ้กกี้ยังสามารถช่วยในการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์สำหรับผู้เยี่ยมชม ข้อมูลส่วนตัวนั้นไม่สามารถเก็บผ่านคุ้กกี้หรือเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเคยให้ข้อมูลส่วนตัวที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ คุ้กกี้ก็อาจจะถูกผูกกับข้อมูลนั้นๆ ผลรวมของคุ้กกี้และข้อมูลการติดตามอาจจะถูกแชร์กับบุคคลที่สามได้
ข้อมูลการมีส่วนร่วม
เราอาจจะแชร์ข้อมูลกับหน่วยงานราชการหรือบริษัทอื่นๆที่ช่วยเราในการสอบสวนและป้องกันการหลอกลวง เราอาจจะทำเมื่อ: (1) ถูกอนุญาตหรือต้องการโดยกฎหมาย; หรือ, (2) การพยายามปกป้องและป้องกันการทำธุรกรรมไม่ได้รับอนุญาตทั้งที่เกิดขึ้นจริงหรือที่เป็นไปได้; หรือ, (3) การสืบสวนสอบสวนการหลอกลวงที่ได้เกิดขึ้นแล้ว ข้อมูลนั้นจะไม่ถูกจ่ายให้บริษัทเหล่านี้เพื่อเหตุผลทางการตลาด
ข้อผูกมัดกับความปลอดภัยของข้อมูล
ข้อมูลส่วนตัวที่สามารถระบุตัวตนได้ของคุณนั้นถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัย เฉพาะลูกจ้างที่ได้รับอนุญาต ตัวแทน หรือ ผู้ทำสัญญา (ผู้ซึ่งได้ตกลงที่จะเก็บข้อมูลให้ปลอดภัยและเป็นความลับ) เพียงเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ อีเมลหรือจดหมายต่างๆที่มาจากเว็บไซต์แห่งนี้อนุญาตให้คุณยกเลิกออกได้เพื่อการไม่รับข่าวสารต่อๆไปในอนาคต
ข้อมูลติดต่อส่วนตัว
ถ้าคุณมีคำถามใดๆ ข้อสงสัย หรือความเห็น เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณสามารถติดต่อเราได้โดยการใช้สื่อตัวกลางต่างๆบนเว็บไซต์แห่งนี้
ทางเราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายนี้ได้ การปรับเปลี่ยนนโยบายต่างๆจะถูกโพสต์แจ้งให้ทราบ"